Felhívás

FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 20. JUBILEUMI NYÁRI EGYETEM 2015. PROGRAMJÁRÓL
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik alkalommal, a 15 éves sikeres múlttal rendelkező BUDAPESTI NYÁRI EGYETEM folytatásaként rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemista hallgatók számára az

20. JUBILEUMI ELTE KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR

NYÁRI EGYETEM című programot

2015. július 7. - július 11. között
(érkezés július 6., július 12-én közös kirándulás, távozás július 13.).

A Nyári Egyetem mottója:

EGYSÉGBEN A TUDOMÁNY

A program célja:

A szervezők lehetőséget kívánnak biztosítani arra, hogy a hazánk határain kívül élő fiataljaink az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék magyar ajkú diákjait, továbbá a Kárpát-medencén túli, valamint a diaszpórából érkező magyar anyanyelvű hallgatókat is várjuk a legnagyobb és legrégebbi magyarországi egyetem kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe.A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

A nyári egyetem a következő négy témában indul:

  • Jogtudományi szekció: Társadalmi változás dogmatikai fejlődés = kodifikáció
    Nagy Kódexek kodifikációi Magyarországon
  • Természettudományi szekció: A fény nemzetközi éve
  • Humántudományi szekció: Határon innen és túl: tudományterületek között
  • Informatikai szekció: Képek és grafikák az informatikában
PLENÁRIS ELŐADÁS (2015. július 7. 10:00 - 11:30)

László István: A távérzékelés – felvételkészítés több száz kilométerről
A környezeti erőforrásokkal történő tudatos gazdálkodásnak mindig része a pontos felmérés. A XX. század második felében erre frappáns választ adott a távérzékelés, amely rohamos és látványos fejlődésével nagyban támogatja a környezet megfigyelését. A távérzékelés közvetlen fizikai kapcsolat nélkül, elektromágneses hullámok közvetítésével gyűjt információt, leggyakrabban a földfelszínről. A távérzékelés általában túlmutat az emberi szem által érzékelhető tartományon. Segítségével az infravörös sugárzást is érzékelhetjük, sőt, akár radarhullámokon keresztül is képet alkothatunk a földfelszínről. A talaj és a növényzet tulajdonságainak elemzésén, a felszínen játszódó jelenségek megfigyelésén keresztül a légi felvételeket, űrfelvételeket hatékonyan tudjuk használni mezőgazdasági és környezetvédelmi alkalmazásokban.

Részvételi feltételek:

A részvételre kétféle módon, teljes támogatott és teljes költségtérítéses formában nyílik lehetőség.
A jelentkezés során elsőbbséget élveznek a Nyári Egyetemre először látogató hallgatók.

Támogatott részvétel:

A támogatott részvételi lehetőség biztosítása a benyújtott elektronikus pályázatok alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi-, szakmai teljesítmény figyelembevételével, kizárólag a 2014/2015-ös tanév II. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók részére.
Jelentkezni a: nyariegyetem.elte.hu az egyes szekcióknál lehet.

Költségtérítéses részvétel:

A költségtérítéses részvételi lehetőség biztosítása a benyújtott elektronikus pályázatok alapján történik érkezési sorrendben. Kizárólag költségtérítéses formában tudjuk fogadni a már végzett, a 2014/2015-ös tanév II. félévében hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező hallgatókat, illetve ELTE-s öregdiákokat.
A pályázatuk alapján a támogatott keretbe nem kerülő résztvevők – amennyiben vállalják azt – szintén költségtérítéses formában vehetnek részt a nyári egyetemen. A költségtérítéses formára jelentkezők számára a jelentkezésnek nem kell tartalmaznia az utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlagát. A költségtérítés teljes összege: 22.600 Ft, mely tartalmazza a szállást, a napi kétszeri étkezést (reggeli és ebéd), valamint az előadásokon való részvételt. Nem tartalmazza az utazási költségeket, a kirándulás költségét és a délutáni szabadidős programokon való részvétel díját.

Jelentkezésnek tartalmaznia kell:

  • a jelentkező nevét, személyes adatait (lakcím, születési név, útlevélszám, édesanyja lánykori neve) – magyar állampolgároknak személyi igazolvány száma,
  • index másolata, melyik évfolyamra jár(t), melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is ki kell tölteniük, - utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlagát.

Kérjük, hogy a jelentkezéseket legkésőbb 2015. június 19-ig adják le kizárólag elektronikus úton. A jelentkezési felület elérhető az alábbi linkről, az adott szekció menüpontjai között: http://nyariegyetem.elte.hu
Keressen minket Facebookon is!

Kapcsolat:
ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Iroda
e-mail: nyariegyetem@inf.elte.hu

Az egyéb felmerülő‘ költségekrő‘l a résztvevő‘knek kell gondoskodniuk.
Budapest, 2015. április 17.
A Nyári Egyetem 2015. szervező‘bizottsága