Felhívás

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2016

Hallgatói pályázati felhívás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonegyedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2016 programot 2016. július 5. és július 9. között (érkezés 2016. július 4. (egész nap), egész napos kirándulás 2016. július 10., távozás 2016. július 11.)

A Nyári Egyetemünk mottója:

Egységben a tudomány!

A program célja: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit, továbbá a Kárpát-medencén túli diaszpórából érkező magyar anyanyelvű jelentkezőket is várjuk Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira.

A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe.

A plenáris előadást idén dr. Faludi Gábor egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék) tartja "Mire való a szerzői jog a XXI. század elején" címmel.

A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

A Nyári Egyetem négy szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

Humántudomány:Inter-disciplinas – Tudomány-szakok között
Informatika:Egzotikus programozási nyelvek
Jogtudomány:A személyiség jogi védelme
Természettudomány:Megújuló energiaforrások

Pályázásra jogosultak köre:

 • Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben végzett hallgató;
 • Magyar ajkú;
 • Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

Támogatás módja:

A részvételre kétféle módon, teljes támogatott és teljes költségtérítéses formában nyílik lehetőség. Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

Teljes támogatott részvétel:

 • Támogatott státuszra kizárólag a 2015/2016-os tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.
 • A támogatott részvételi lehetőség biztosítása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.
 • A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Teljes költségtérítéses részvétel:

 • Kizárólag költségtérítéses formában tudjuk fogadni a már végzett, a 2015/2016-os tanév 2. félévében hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkező hallgatókat.
 • A pályázatuk alapján a támogatott keretbe nem kerülő résztvevők – amennyiben vállalják azt – szintén költségtérítéses formában vehetnek részt a nyári egyetemen.
 • A költségtérítéses részvételi lehetőség biztosítása a benyújtott elektronikus pályázatok alapján történik érkezési sorrendben. A költségtérítéses formára jelentkezők számára a jelentkezésnek nem kell tartalmaznia az utolsó két lezárt félév tanulmányi átlagát.
 • A költségtérítés teljes összege: 25000 Ft, mely a szakmai programok mellett tartalmazza a szállást, és a napi kétszeri étkezést (reggeli és ebéd). Nem tartalmazza a szervezett szabadidős programokon való részvétel díját (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés költségeit. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) is a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Az online regisztrációkor a jelentkezőnek az alábbi információkat kell megadniuk:

 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok személyi igazolvány számukat is megadhatják útlevélszám helyett),
 • A támogatott helyre jelentkezők esetén: az index másolata,
 • Melyik évfolyamra jár(t),
 • Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,
 • Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Jelentkezés menete:

Kérjük, hogy a regisztrációt legkésőbb 2016. május 20-ig adják le az online regisztrációs rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el.

A jelentkezés kizárólag az online regisztrációs rendszerben nyújtható be.

Budapest, 2016. március 21.

A Nyári Egyetem 2016. évi szervezőbizottsága